English हिंदी

Faculty Upgradation
S.No. Title Link
1 Abha Mittal
2 Anu Jaidev
3 Ashutosh Jaiswal
4 Barkha Sain
5 Deepa Sharma
6 Guntasha_Tulsi
7 Indrani Das Gupta
8 Kalpana Nigam
9 Mona Sinha
10 Nabanita Deka
11 Neetu Bala
12 Niraj Kumar
13 Omkar Singh
14 Pratibha Rai
15 Prabira Sethi
16 Preeti Gupta
17 Rachita Kauldhar
18 Rakesh Kumar
19 Ritu Kohli
20 Sangeeta Mittal
21 Sanjay Agarwal
22 Saumya Shukla
23 Sheetal Sachdev
24 Soma Garg
25 Sudhir Rinten
26 Sushil Yadav
27 Sushmita Rajwar
28 Vandana Kumari
29 Vandna Soni
30 Vivek Vishvas
31 Yogeshwar Singh
32 Ekanshi Gupta
33 Aarti Nagar
34 Aarti Nagar
35 Vinod Verma
36 Ajay K Pandey
37 Chandra Shekhar
38 Jitendra Kr Bhagat
39 Rajhans Kumar
40 TN Ojha
41 Anshul Taneja
42 Shruti Goel
43 Debosmita Paul
44 Sonia Suchdeva
45 Arun Julka
46 Shashi Singh
47 Meena Mehta
48 Sultan Singh